Gor­don HODGSON

Lagbibel - - Niva -

Född: 1904-04-16. Land: Syd­af­ri­ka.

An­tal år i klub­ben: El­va (1925—1935).

De­but­match: 27 feb­ru­a­ri 1926, Man­ches­ter

Ci­ty (b), 1—1.

Po­si­tion: An­fal­la­re. Tröj­num­mer: 9.

An­tal mat­cher/mål: 377/241.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: Inga.

En av klub­bens störs­ta mål­skyt­tar ge­nom ti­der­na och fak­tiskt den ef­ter Ro­ger Hunt som har gjort flest li­ga­mål för LFC. Född och upp­växt i Syd­af­ri­ka. Var på tur­né i Eng­land med sitt syd­af­ri­kans­ka lag när han eta­ble­ra­de kon­takt med LFC. Skrev kon­trakt med klub­ben 14 de­cem­ber 1925 ef­ter att ha gått med på att flyt­ta från Syd­af­ri­ka. Ha­de lag­kom­pi­sar var in­te alls på sam­ma ni­vå och Hodgson vann där­för ing­et med LFC. Drab­bad av tra­ge­di 1938 då hans 27-åri­ga hust­ru dog. På elit­ni­vå även i cric­ket. Dog i can­cer 1951 en­dast 47 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.