Ray CLE­MENCE

Lagbibel - - Niva -

Född: 1948-08-05. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Fjor­ton (1968—1981).

De­but­match: 25 sep­tem­ber 1968, Swan­sea (h),

2—0.

Po­si­tion: Mål­vakt. Tröj­num­mer: 1.

An­tal mat­cher/mål: 665/0.

Li­ga­tit­lar: Fem (1973, 1976, 1977, 1979, 1980). EC-tit­lar: Fem (UC 1973, 1976. EC 19777, 1978, 1981).

Vär­vad som 18-åring av Shankly och ha­de då re­dan gjort 46 mat­cher för di­vi­sion 3-la­get Scunt­hor­pe Uni­ted. Satt på bän­ken i två och ett halvt år in­nan han fick chan­sen i a-la­get. Släpp­te en­dast in 16 mål när LFC vann li­gan 1978/1979. För­sat­te klubbled­ning och fans i chock när han vil­le läm­na för Tot­ten­ham. Många upp­fat­ta­de det som att Cle­mence var rädd för kon­kur­ren­sen från Bru­ce Grob­be­laar, nå­got som Cle­mence själv ihär­digt har för­ne­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.