Ron YE­ATS

Lagbibel - - Niva -

Född: 1937-11-15. Land: Skott­land.

An­tal år i klub­ben: El­va (1961—1971).

De­but­match: 19 au­gusti 1961, Bri­stol R (b), 2—0.

Po­si­tion: In­ner­back. Tröj­num­mer: 5.

An­tal mat­cher/mål: 454/16.

Li­ga­tit­lar: Två (1964, 1966). EC-tit­lar: Inga.

Pap­pa var slak­ta­re och so­nen blev, myc­ket rik­tigt, stark som en oxe. Vär­vad av Shankly från Dun­dee Uni­ted 1961, men viss­te då in­te i vil­ken di­vi­sion LFC låg. ”Med dig är vi snart i förs­ta di­vi­sio­nen”, sva­ra­de Shankly. Ef­ter en­dast ett halv­år i klub­ben blev Ye­ats lag­kap­ten. Stort hyl­lad av sup­port­rar­na ef­ter avan­ce­mang­et till förs­ta di­vi­sio­nen 1962. När Ye­ats väl kom in i om­kläd­nings­rum­met sa­de Shankly: ”Je­sus Kristus, jag trod­de att vi ha­de för­lo­rat dig för evigt.” En bjäs­se som in­te la­de någ­ra fing­rar emel­lan i du­ell­spe­let. Gjor­de en­dast två lands­kam­per för Skott­land, men det be­rod­de mest på att skots­ke för­bunds­kap­te­nen fö­re­drog spe­la­re som spe­la­de i skots­ka li­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.