Joe FAGAN

Lagbibel - - Niva -

Född: 1921-03-12. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Tju­go­sju (1958—1985).

De­but­match: 27 au­gusti 1983, Wol­ves (b), 1—1.

Po­si­tion: Manager.

An­tal mat­cher: 131.

Li­ga­tit­lar: En (1984). EC-tit­lar: En (EC 1984).

Ef­ter en spe­lar­kar­riär, mesta­dels i Man­ches­ter Ci­ty, kom Fagan till LFC där han blev re­serv­lagsträ­na­re. Han ar­be­ta­de un­der många år tätt till­sam­mans med Bill Shankly och Bob Pais­ley, och när den sist­nämn­de hop­pa­de av pos­ten tog Fagan aning­en mot­vil­ligt över som manager. Till skill­nad från si­na bå­da fö­re­trä­da­re var Fagan en okom­pli­ce­rad, tyst­lå­ten och öd­mjuk man, som in­ner­ligt av­skyd­de rampljuset. Tack va­re sin mju­ka per­son­lig­het och sto­ra kun­nan­de blev han stort upp­skat­tad bland spe­lar­na. Hans sista match som manager blev Eu­ro­pacup­fi­na­len på Hey­sel­sta­di­on 1985. Hän­del­ser­na som ut­spe­la­des där på­ver­ka­de ho­nom myc­ket starkt. Fagan dog i can­cer 2001, 80 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.