Michael OWEN

Lagbibel - - Niva -

Född: 1979-12-14. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Nio (1996—2004).

De­but­match: 6 maj 1997, Wim­ble­don (b), 1—2.

Po­si­tion: An­fal­la­re. Tröj­num­mer: 10.

An­tal mat­cher/mål: 297/158.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: En (UC 2001).

Kom fram som ett un­der­barn och slog ige­nom med dun­der och brak sä­song­en 1997/1998. Blixt­ran­de snabb och yt­terst mål­far­lig. Av­gjor­de FA-cup-fi­na­len mot Ar­se­nal med två se­na mål 2001, men det var VM-må­let mot Ar­gen­ti­na tre år ti­di­ga­re som gjor­de ho­nom till en in­ter­na­tio­nell stjär­na. Be­gick döds­syn­den att kri­ta på för är­ke­fi­en­den Man­ches­ter Uni­ted 2009 och är där­för in­te sär­skilt po­pu­lär bland sup­port­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.