Dirk KUYT

Lagbibel - - Niva -

Född: 22 ju­li 1980. Land: Ne­der­län­der­na.

An­tal år i klub­ben: Sex (2006—2012).

De­but­match: 26 au­gusti 2006, West Ham (h)

2—1.

Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re/an­fal­la­re. Tröj­num­mer: 18.

An­tal mat­cher/mål: 285/71.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: Inga.

Känd för att gö­ra vik­ti­ga mål, på­fal­lan­de of­ta i Champions League och and­ra cu­per, men det var fram­för allt för sitt evi­ga slit och lö­pan­de som Kuyt fann fan­sens kär­lek på An­fi­eld. Gjor­de mål i Champions League-fi­na­len i Aten, men fick nöja sig med att vin­na Li­gacu­pen 2012, ef­ter en fi­nal där han gjor­de mål bå­de i för­läng­ning­en och i straffav­gö­ran­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.