Ke­vin KE­E­GAN

Lagbibel - - Niva -

Född: 1951-02-14. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Sju (1971—1977).

De­but­match: 14 au­gusti 1971, Not­ting­ham (h), 3—1. Po­si­tion: An­fal­la­re. Tröj­num­mer: 7.

An­tal mat­cher/mål: 323/100.

Li­ga­tit­lar: Tre (1973, 1976, 1977). EC-tit­lar: Två (EC 1977. UC 1973).

Star­ta­de kar­riä­ren som mitt­fäl­ta­re i di­vi­sion 4-klub­ben Scunt­hor­pe, men Bill Shankly sko­la­de snabbt om ho­nom till an­fal­la­re. Gjor­de mål ef­ter tolv mi­nu­ter i li­ga­de­bu­ten mot Not­ting­ham och nä­ta­de yt­ter­li­ga­re två gång­er i de fem förs­ta li­ga­mat­cher­na den sä­song­en. Kort i roc­ken, men kvick, tek­nisk och sten­hård i krop­pen. Kal­la­des in­te ut­an an­led­ning för ”Stål­mu­sen”. Sam­ar­be­tet med långe och nick­star­ke John Tos­hack fun­ge­ra­de klock­rent. Sål­des 1977 till Ham­burg för mot­sva­ran­de fem mil­jo­ner kro­nor, vil­ket då var trans­fer­re­kord för en brit­tisk spe­la­re. Blev i HSV ut­sedd till Eu­ro­pas bäs­te spe­la­re två år i följd. Var un­der en kort pe­ri­od, vid mil­len­ni­e­skif­tet, eng­elsk för­bunds­kap­ten.

FA-cup­se­gern 1974.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.