Gra­e­me SOU­NESS

Lagbibel - - Niva -

Född: 1953-05-06. Land: Skott­land.

An­tal år i klub­ben: Sju som spe­la­re (1978—

1984). Drygt tre som manager (1991—1994).

De­but­match: 14 januari 1978, West Bromwich

(b), 1—0.

Po­si­tion: In­ner­mitt­fäl­ta­re, Tröj­num­mer: 11.

An­tal mat­cher/mål: 359/55.

Li­ga­tit­lar: Fem (1979, 1980, 1982, 1983, 1984). EC-tit­lar: Tre (EC 1978, 1981, 1984).

Fält­her­ren un­der den gyl­le­ne epo­ken. Flint­hård sat­te han skräck i mer än en mot­stån­da­re, men han var också ut­rus­tad med mju­ka pass­nings­föt­ter och en spel­för­stå­el­se långt utö­ver det van­li­ga. Skri­ver i sin själv­bi­o­gra­fi (”Inga halv­me­sy­rer”) att han gjor­de ett stort miss­tag un­der sin förs­ta dag i klub­ben. Han bad om att få lå­na ve­te­ra­nen Tommy Smit­hs hår­tork. Tog över lag­kap­tens­bin­deln från Phil Thompson ju­len 1981, vil­ket gjor­de att vän­ska­pen spe­lar­na emel­lan tog slut. Kom till klub­ben från Tot­ten­ham och av­run­da­de sin spe­lar­kar­riär i skots­ka Rang­ers. Åter­vän­de till LFC som manager 1991. Han led­de klub­ben till FA Cup-se­ger di­rekt, men sen ute­blev fram­gång­ar­na och han av­gick från pos­ten 1994.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.