Rob­bie FOW­LER

Lagbibel - - Niva -

Född: 1975-04-09. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Tolv (1991—2001, 2006—2007). De­but­match: 22 sep­tem­ber 1993, Ful­ham (b), 3—1. Po­si­tion: An­fal­la­re. Tröj­num­mer: 9. An­tal mat­cher/mål: 369/183. Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: En (UC 2001).

En ar­be­tar­klass­grabb född i hjär­tat av Li­ver­pool och där­för kanske den störs­ta publik­gunst­ling som har fun­nits på An­fi­eld. Kal­la­des ”Gud” av sup­port­rar­na. Släpp­tes fram av Gra­e­me Sou­ness och gjor­de mål i sin förs­ta a-lags­match för klub­ben, bor­ta mot Ful­ham i Li­gacu­pen. Var­ken su­per­snabb el­ler ex­tremt välträ­nad men med fin käns­la i sin väns­ter­fot och över­läg­sen spel­upp­fatt­ning vräk­te han in mål i par­ti och mi­nut. Blev in­te mind­re po­pu­lär när han un­der en match, via sin un­der­trö­ja tog par­ti för de 500 hamn­ar­be­ta­re i staden som ha­de fått spar­ken från si­na jobb. Gäst­spe­la­de i ett fler­tal klub­bar in­nan han åter­vän­de till LFC 2006. Av­run­da­de kar­riä­ren med en sä­song i thai­länds­ka li­gan 2011–2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.