MU­SE­ET, BILL SHANKLY-STA­TYN

Lagbibel - - Leifby -

Li­ver­pool-mu­se­et in­ne på The Kop är ett him­mel­ri­ke för de rik­tigt nör­di­ga Li­ver­poolsup­port­rar­na. Här finns den förs­ta match­trö­jan, mas­sor av po­ka­ler, bil­der och be­rät­tel­ser om Li­ver­pool-le­gen­da­rer­na och mäng­der av min­nes­sa­ker. En spe­ci­ell Steven Ger­rard-ut­ställ­ning finns också. För den som kän­ner att det räc­ker så kan man ut­an kost­nad kol­la in Bill Shankly-sta­tyn ut­an­för

The Kop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.