LE­GEN­DA­REN TAC­KAR FÖR ALLT

Lagbibel - - Leifby -

Som­mar­fönst­ret 2014 kan va­ra det värs­ta i klub­bens histo­ria. Skyt­te­kung­en Lu­is Suá­rez sål­des till Bar­ce­lo­na för 65 mil­jo­ner pund och som er­sät­ta­re för ho­nom sat­sa­de managern Bren­dan Rod­gers på no­to­ris­ke trub­bel­ma­ka­ren Ma­rio Ba­lo­tel­li – som miss­lyc­ka­des ka­pi­talt. Orör­lig, till sy­nes oin­tres­se­rad och där­till oför­mögen att ta till sig tak­ti­ken ham­na­de Ba­lo­tel­li snabbt på bän­ken – där han sen blev fast. Målskör­den hal­ve­ra­des mot fjol­å­ret. Den helt ige­nom miss­lyc­ka­de sä­song­en med sjät­te plats i li­gan ac­cen­tu­e­ra­des tyd­ligt när det blev för­lust, 1–2, mot ned­flytt­nings­ho­ta­de Aston Vil­la i se­mi­fi­na­len i FA-cu­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.