GÖR ÖVER HUND­RA MÅL I LI­GAN

Lagbibel - - Leifby -

Vi är fram­me i april må­nad och klub­ben har ett gyl­le­ne läge att hem­fö­ra förs­ta li­ga­ti­teln på 24 år. Men då händer det som ba­ra in­te får hän­da. Su­pe­ri­ko­nen och lag­kap­te­nen Steven Ger­rard ska, som sis­te man, ta emot en till sy­nes en­kel pass­ning i hem­ma­mat­chen mot Chel­sea, men hal­kar och blir av med bol­len till se­ne­ga­le­sen Dem­ba Ba, som pro­fi­te­rar på miss­ta­get och gör mål. Trots 101 mål fram­åt blir det till slut en snöp­lig andra­plats i li­gan, två po­äng bakom Man­ches­ter Ci­ty. I in­ter­vju­er än i dag för­ban­nar Steven Ger­rard sitt obli­da öde och sä­ger att han ald­rig kom­mer att glöm­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.