LÅNGT EF­TER DE ALL­RA STÖRS­TA

Lagbibel - - Leifby -

Ken­ny Dal­glish må av sup­port­rar­na va­ra fram­rös­tad som den störs­te i klub­bens histo­ria, men ef­ter den här sä­song­en tving­a­des skot­ten läm­na ma­na­ger­pos­ten. Det är lätt att för­stå var­för. LFC ham­na­de på åt­ton­de plats i ta­bel­len – den säms­ta pla­ce­ring­en på 18 år. Och la­get tog en­dast 52 po­äng – den säms­ta no­te­ring­en se­dan sä­song­en 1953/54. Fler siff­ror: la­get tog 37 po­äng fär­re än mäs­tar­na Man Ci­ty och var 17 po­äng från fjär­de­plat­sen. Det hjälp­te fö­ga att klub­ben vann li­gacu­pen (fi­nal­se­ger mot Car­diff) och nåd­de fi­nal i FA­cu­pen – ”King Ken­nys” da­gar som manager var räk­na­de.

Ste­wart Dow­ning.

Fo­to: AP

Pe­pe Re­i­na.

Fo­to: BILDBYRÅN

Xa­bi Alonso.

Fo­to: AP

Sa­mi Hyypiä.

Fo­to: BILDBYRÅN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.