Wil­lie MOR­GAN

Lagbibel - - Sidan 1 -

1944-10-02.

Skott­land. 7 (1968—1975).

28 au­gusti 1968, Tot­ten­ham, h, (3—1). Yt­ter. 7.

296/34. Ing­en. Ing­en. Snabb och mål­far­lig och upp­skat­ta­des stort på Old Trafford. Ban­det Tris­tar Air­bus skrev en sång till hans ära, ”Wil­lie Mor­gan on the wing”. Be­gär­de att få tröj­num­mer 7 när han kom till klub­ben, vil­ket Bus­by be­vil­ja­de. Bus­by sa: Då ger vi Ge­or­ge Best num­mer 11 i stäl­let. Han kom­mer än­då in­te ihåg vil­ket num­mer han har. Åter­vän­de till Burn­ley 1975 när klub­ben ha­de köpt in Ste­ve Cop­pell. Gav ut själv­bi­o­gra­fi 2013, ”On the wing”. Spe­la­de VM för Skott­land 1974.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.