Car­los TEVEZ

Lagbibel - - Sidan 1 -

Ar­gen­ti­na. 3

15 au­gusti 2007, Ports­mouth, An­fal­la­re. 32.

63/19. 2 (2007/08, 2008/09). 1 (2007/08).

Kom till klub­ben under yt­terst märk­li­ga om­stän­dig­he­ter och sig­ne­ra­de ett tvåå­rigt lå­ne­av­tal. Gjor­de mål på straff i CL­fi­na­len mot Chel­sea 2008. Klub­ben ville skri­va femårs­kon­trakt med ho­nom 2009, men Tevez väg­ra­de. I stäl­let sig­na­de han ett mer luk­ra­tivt fem­års­av­tal med Man Ci­ty. Två sä­song­er i Ju­ven­tus följ­des av en sä­song i hjär­teklub­ben Boca Ju­ni­ors, men när ki­ne­sis­ka Shang­hai Shen­zua ti­di­ga­re i år er­bjöd ett jät­te­kon­trakt flyt­ta­de han dit.

1984-02-05. (2007—2009). b, (1—1).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.