Wil­li­am MCKAY

Lagbibel - - Sidan 1 -

1906-08-24.

Skott­land. 12 (1934—1946).

17 mars 1934, Ful­ham, h, (1—0). Mitt­fäl­ta­re/in­ner. 4.

169/15.

Ing­en. Ing­en.

Hjälp­te Uni­ted att klara sig un­dan ned­flytt­ning till tred­je­di­vi­sio­nen sä­song­en 1933/34. Gjor­de mål i de sista fy­ra mat­cher­na sä­song­en 1937/38, vil­ket in­ne­bar en andra­plats i ta­bel­len och upp­flytt­ning till för­sta­di­vi­sio­nen. Gjor­de under and­ra världs­kri­get till­fäl­li­ga gäst­spel i Stock­port och Port Va­le. Var in­ne på sitt 40:e lev­nads­år när li­ga­spe­let åter­upp­togs igen och läm­na­de då för Sta­ly­bridge Cel­tic. Av­led 1977 i Man­ches­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.