Gabri­el HEINZE

Lagbibel - - Sidan 1 -

1978-04-19. Ar­gen­ti­na.

Väns­ter­back.

Köp­tes från Paris SG för 6,9 mil­jo­ner pund. Gjor­de mål i sin li­ga­de­but för klub­ben. Fick pris som bäs­te spe­la­re i klub­ben i an­slut­ning till de­but­sä­song­en. Fick sen allt mind­re spel­tid och var ett tag på väg till Li­ver­pool, men den över­gång­en stop­pa­des. Läm­na­de för Re­al Madrid den 22 au­gusti 2007. Av­run­da­de spe­lar­kar­riä­ren i Newell’s Old Boys, där kar­riä­ren sköt fart på all­var i mit­ten på 90­ta­let. Olym­pisk mäs­ta­re med Ar­gen­ti­na 2004, spansk li­ga­mäs­ta­re med Re­al Madrid 2007/08 och fransk li­ga­mäs­ta­re med Olym­pi­que Mar­seil­le 2009/10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.