Char­lie MOORE

Lagbibel - - Sidan 1 -

1898—06—03. Eng­land.

11 (1919—1921, 1922—1930). 30 au­gusti 1919, Der­by, b, (1—1) Hö­ger­back. 2.

328/0.

Ing­en. Ing­en.

Kom från Hed­nes­ford Town och tving­a­des till ett års­långt up­pe­håll 1921 på grund av fot­ska­da, men åter­vän­de till klub­ben 1922 och tog om­gå­en­de till­ba­ka sin plats i star­tel­van. Gjor­de ald­rig ett mål för klub­ben och fick hel­ler ald­rig chan­sen i A­lands­la­get. Be­skrivs som en stor hu­mo­rist och en gent­le­man på pla­nen, även om han blev ut­vi­sad i en li­ga­match mot Lei­ces­ter 1929. Av­led i mars 1966.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.