Jack SILCOCK

Lagbibel - - Sidan 1 -

1898-06-15.

Eng­land. 15 (1919—1934).

30 au­gusti 1919, Der­by, b, (1—1). Väns­ter­back. 3.

449/2.

Ing­en. Ing­en.

Upp­täckt 1916 av då­va­ran­de Uni­ted­ma­na­gern John Rob­son men fick, på grund av förs­ta världs­kri­get, vän­ta på sin Uni­ted­de­but till 1919. Gick på fri trans­fer till Old­ham 1934 och hann under sin ak­ti­va kar­riär med att gö­ra tre A­lands­kam­per för Eng­land. Av­led i ju­ni 1966.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.