Da­vid HERD

Lagbibel - - Sidan 1 -

70/17.

14.

Ing­en. 1 (90/91).

Lyc­ka­des trots en stor ta­lang ald­rig ta en or­di­na­rie plats, men räd­da­de job­bet för Alex Fergu­son ge­nom sitt av­gö­ran­de mål mot Not­ting­ham i FA-cu­pen 1990. Med Uni­ted fast på ned­re hal­van i li­gan och re­dan ut­sla­get ur Li­gacu­pen kräv­de sup­port­rar och me­dia Fergu­sons hu­vud på ett fat. De fick ett hu­vud, men det var Ro­bins. Han stack fram skal­len och nic­ka­de in mat­chens en­da mål, och följ­de sen upp det med yt­ter­li­ga­re två mål i se­mi­fi­na­len mot Old­ham. Ha­de se­na­re en kort, men myc­ket fram­gångs­rik, se­jour i FC Kö­pen­hamn. I dag trä­na­re för Co­ventry.

1934-04-15.

Skott­land. 7 (1961—1968). 19 au­gusti 1961, West Ham, b, (1—1). An­fal­la­re. 9.

265/145.

2 (1964/65, 1966/67). 1 (1967/68). Gjor­de två mål i FA-cup­fi­na­len 1962-63. Bröt be­net i mars 1967 och spe­la­de in­te i Eu­ro­pacup­fi­na­len mot Ben­fi­ca 1968. Gjor­de mål på tre oli­ka mål­vak­ter i match mot Sun­der­land 1966. Av­led den 1 ok­to­ber för­ra året, 82 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.