Paul INCE

Lagbibel - - Sidan 1 -

Eng­land. 6 (1989—1995). 16 sep­tem­ber 1989, Mill­wall, h, (5—1). Mitt­fäl­ta­re. 8.

206/25. 2 (1992/93, 1993/94). 1 (Cup­vin­nar­cu­pen 1990/91).

Blev Man of the match i FA-cup­fi­nalom­spe­let mot Crys­tal P (1—0) under de­but­sä­song­en, men då spe­la­de han hö­ger­back. Under ett par sä­song­er nyc­kel­spe­la­re med sitt slit och si­na hår­da tack­ling­ar, men re­la­tio­nen med Fergu­son blev allt­mer an­strängd och 1995 sål­des han till In­ter. Åter­vän­de till Eng­land, men till är­ke­fi­en­den Li­ver­pool. Den förs­ta svar­ta spe­la­ren som bar kap­tens­bin­deln i det eng­els­ka lands­la­get.

1967-10-21.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.