Ron­ny JOHN­SEN

Lagbibel - - Sidan 1 -

Norge.

6 (1996—2002).

17 au­gusti 1996, Wim­ble­don, b, (3—0).

In­ner­back. 5.

150/9.

4 (1996—97, 1998—99, 1999—00, 2001—02). 1 (1998—99).

Bil­da­de till­sam­mans med Jaap Stam in­ner­backspar i CL-fi­na­len mot Bay­ern Mün­chen 1999. Gjor­de om möj­ligt en än­nu star­ka­re in­sats i dub­bel­mö­tet med Ju­ven­tus i se­mi­fi­na­len, som Uni­ted vann med 4—3. Drab­ba­des mot slu­tet av Uni­ted­ti­den av ett fler­tal ska­dor och sål­des 2002 till Aston Vil­la. Av­slu­ta­de kar­riä­ren med tre sä­song­er i Vå­le­reng­en, 2005—08. Var 38 år och 73 da­gar när han spe­la­de sin sista lands­kamp för Norge, mot Ar­gen­ti­na.

1969-06-10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.