Joe SPENCE

Lagbibel - - Sidan 1 -

1898-12-15. Eng­land.

30 au­gusti 1919, Der­by, b, (1—1). Yt­ter. 7.

510/168.

Ing­en. Ing­en.

Den förs­te som upp­nåd­de 500 mat­cher för klub­ben och klub­bens sjun­de bäs­te mål­skytt ge­nom al­la ti­der. ”Gi­ve it to Joe” skrek sup­port­rar­na på Old Trafford så fort nå­gon med­spe­la­re ha­de bol­len. Kal­la­des lo­kalt för ”Mr Soc­cer” och var omått­ligt po­pu­lär bland fan­sen.

När and­ra världs­kri­get tog slut 1945 valde den nye ma­na­gern Matt Bus­by att ge Spence rol­len som trä­na­re och scout i klub­ben. Av­led på ny­årsaf­ton 1966, 68 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.