Jack ROB­SON

Lagbibel - - Sidan 1 -

1860-05-24). Eng­land.

7 (1914—1921).

1 sep­tem­ber 1914, Old­ham, h, (1—3). Ma­na­ger. -.

120/0.

Ing­en. Ing­en.

In­led­de kar­riä­ren i Midd­les­brough 1899 där han av­lö­na­des med tre pund i vec­kan. Bygg­de upp ett bra lag, men fick ald­rig ut­del­ning i form av tit­lar ef­tersom det på grund av förs­ta världs­kri­get in­te spe­la­des li­ga­fot­boll i Eng­land 1916—19. Dog i lung­in­flam­ma­tion 11 ja­nu­a­ri 1922.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.