Paul MCGRATH

Lagbibel - - Sidan 1 -

261/0. Ing­en.

Tog över efter van der Sar, men ha­de en job­big de­but­sä­song och blev till slut pe­tad av An­ders Lin­de­gaard. Kom till­ba­ka star­ka­re och är i dag en av värl­dens bäs­ta mål­vak­ter. Ryk­tas stän­digt till Re­al Madrid, men är alltjämt Uni­ted tro­gen. Ut­sedd till klub­bens bäs­te spe­la­re så­väl 2013—14 som 2014—15. Tre gång­er ut­ta­gen i årets lag i PL.

1959-12-04.

Ir­land.

7 (1982—1989).

13 no­vem­ber 1982, Tot­ten­ham, h, (1—0). In­ner­back. 5.

199/16.

Ing­en. Ing­en.

Tog en FA­cup­ti­tel med Uni­ted, 1984/85, och blev Man of the match i fi­na­len mot Ever­ton (1—0). Drogs med svå­ra knäska­dor och kun­de knappt trä­na mel­lan mat­cher­na. Ha­de svå­ra al­ko­hol­pro­blem och ham­na­de där­för i on­åd hos Fergu­son. In­te sär­skilt snabb, men läs­te spe­let väl och var kom­pro­misslös i du­ell­spe­let. Har se­na­re er­känt att han spe­la­de mat­cher på­ver­kad av al­ko­hol. Gick till Aston Vil­la där sup­port­rar­na kal­la­de ho­nom för ”Gud”. Gjor­de 83 A­kam­per och två VM­slut­spel för Ir­land.

Ing­en. Kom till klub­ben från Ajax, där han blev li­ga­mäs­ta­re två gång­er. Vann FA­cu­pen med Uni­ted 1985 efter fi­nal­se­ger, 1—0, mot Ever­ton. Brå­ka­de med lag­kam­ra­ten Re­mi Mo­ses under ett trä­nings­pass i ok­to­ber 1986 och sat­tes upp på trans­fer­lis­tan. Räd­da­des av att då­va­ran­de ma­na­gern Ron Atkin­son fick spar­ken. Sål­des till Bor­deaux och av­run­da­de kar­riä­ren i Caen. Spe­la­de VM­slut­spel för Dan­mark 1986 och sänk­te la­get med en van­sin­nig pass­ning i åt­ton­de­len mot Spa­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.