Lou MACA­RI

Lagbibel - - Sidan 1 -

1949-06-07.

(1973—1984).

Mitt­fäl­ta­re.

400/98. Ing­en. Ing­en.

Vann and­ra­di­vi­sio­nen med klub­ben 1974/75 och tog hem FA-cu­pen med klub­ben 1976/77. 168 cm kort krut­pa­ket med rap­pa föt­ter, fin tek­nik och hög ar­betska­pa­ci­tet. In­led­de kar­riä­ren i Cel­tic där han bland an­nat spe­la­de med Ken­ny Dal­glish. Spe­la­de VM för Skott­land 1978 och led­de då ett upp­ror mot för­bun­det, som in­te ville be­ta­la spe­lar­na till­räck­ligt. Bor i Sto­ke-on-Trent och fi­gu­re­rar med jäm­na mel­lan­rum i Uni­teds tv-ka­nal. Skott­land. 11 20 ja­nu­a­ri 1973, West Ham, h, (2—2).

10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.