Dwight YOR­KE

Lagbibel - - Sidan 1 -

1971-11-03. Trini­dad och To­ba­go.

4 (1998—2002). 22 au­gusti 1998, West Ham, b, (0—0). An­fal­la­re: 19.

152/66.

3 (1998/99, 1999/00, 2000/01).

1 (1998/99).

Braksuc­cé under sitt förs­ta år. Vann skyt­te­li­gan i PL och eta­ble­ra­de snabbt ett myc­ket frukt­bart sam­ar­be­te med An­dy Co­le. Ham­na­de 2001/02 i on­åd hos Fergu­son efter att ha in­lett en re­la­tion med skan­dalom­su­sa­de brit­tis­ka mo­del­len Jor­dan. Gjor­de 74 lands­kam­per för Trini­dad och To­ba­go och av­slu­ta­de kar­riä­ren i Sun­der­land 2009.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.