Frank STAPLETON

Lagbibel - - Sidan 1 -

1956-08-10.

Ir­land.

6 (1981—1987).

29 au­gusti 1981, Co­ventry, b, (1—2). An­fal­la­re. 9.

223/60.

Ing­en. Ing­en.

Val­des bort av Uni­ted i ung­do­men, men kom till­ba­ka till klub­ben 1981 efter sex år i Ar­se­nal. Klub­bar­na kun­de in­te enas vid trans­fern, vil­ket gjor­de att en skil­je­dom­stol fick fast­stäl­la över­gångs­sum­man, 900 000 pund. Vann FA-cu­pen med klub­ben 1983 och 1985. Blev i sam­man­hang­et hi­sto­risk som den förs­te att gö­ra mål för två oli­ka klub­bar i en FA-cup­fi­nal. Gjor­de mål mot Uni­ted i en FA-cup­fi­nal när han spe­la­de för Ar­se­nal. Stor och stark an­fal­la­re med ett vasst hu­vud­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.