Bri­an MCCLAIR

Lagbibel - - Sidan 1 -

Skott­land.

11 (1987—1998).

15 au­gusti 1987, Sout­hamp­ton, b, (2—2). An­fal­la­re/mitt­fäl­ta­re. 9.

471/127.

4 (1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97). 1 (Cup­vin­nar­cu­pen 1990/91).

Gjor­de 24 mål under sin de­but­sä­song i klub­ben och blev där­med den förs­te sen Ge­or­ge Best att gö­ra mer än 20 li­ga­mål under en sä­song. Skrev under en tid dag­bok i klubb­tid­ning­en och blev stor fa­vo­rit bland fan­sen. Av­run­da­de spe­lar­kar­riä­ren med sex må­na­der i Mot­her­well 1998. Di­rek­tör i skots­ka fot­bolls­för­bun­det så sent som för­ra som­ma­ren.

1963-12-08.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.