DEN­NIS VI­OL­LET

Lagbibel - - Sidan 1 -

Eng­land.

9 (1953—1962).

11 april 1953, Newcast­le, b, (2—1). Väns­te­rin­ner. 10.

293/179. 2 (1955/56, 1956/57). Ing­en. Li­ten, kvick och tek­nisk in­ner som bil­da­de ett vasst ra­dar­par med sto­re och star­ke Tom­my Tay­lor. Över­lev­de Mün­chen-olyc­kan 1958. Gjor­de 32 mål på 36 li­ga­mat­cher 1959-60. Sål­des myc­ket över­ras­kan­de till Sto­ke i ja­nu­a­ri 1962. Flyt­ta­de sen till USA där han ar­be­ta­de som trä­na­re för ett fler­tal klub­bar. Av­led i can­cer 1999, 65 år gam­mal.

1933-09-20.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.