Ne­man­ja VI­DIC

Lagbibel - - Sidan 1 -

1981-10-21. Ser­bi­en. 8 (2006—2014). 25 ja­nu­a­ri 2006, Black­burn, h, (2—1).

In­ner­back. 15.

211/15. 5 (2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13). 1 (2007/08).

Köp­tes från Spar­tak Moskva i vin­ter­fönst­ret 2006 för drygt nio mil­jo­ner pund. Bil­da­de snabbt ett väl fun­ge­ran­de in­ner­backspar med Rio Fer­dinand. Sten­tuff i när­kamps­spe­let och vass i luft­rum­met. Hop­pa­de av lands­la­get 2011 som en pro­test mot att fan­sen ha­de kri­ti­se­rat hans in­sat­ser på pla­nen. Läm­na­de Uni­ted för In­ter 2014 och med­de­la­de den 29 ja­nu­a­ri 2016 att spe­lar­kar­riä­ren var över. Gift med Ana och har tre sö­ner. 414/51.

1995/96).

1990/91).

Förs­ta eng­els­man på 1900ta­let att va­ra kap­ten för ett lag som tog ”The Doub­le”. Ex­tremt po­si­tions­sä­ker och trygg in­ner­back som märk­ligt nog ald­rig gjor­de en en­da A-lands­kamp för Eng­land. Va­rit ma­na­ger för ett fler­tal eng­els­ka klub­bar och är alltjämt ak­tiv, nu i Aston Vil­la. Vär­va­de so­nen Alex 2012 när han var ma­na­ger för Hull Ci­ty. 3 (1992/93, 1993/94,

1 (Cup­vin­nar­cu­pen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.