Tom­my TAY­LOR

Lagbibel - - Sidan 1 -

Eng­land. 6 (1953—1958). 7 mars 1953, Preston, h, (5—2).

Cen­ter.

1932-01-29.

9.

191/131. 2 (1955/56, 1956/57). Ing­en. En av åt­ta spe­la­re i la­get som för­o­lyc­ka­des i Mün­chen 1958. Stor och kraft­full an­fal­la­re som nic­ka­de in mas­sor av mål. Kal­la­des ”Mag­ni­fi­co” av Re­al Madrids su­per­stjär­na Al­fre­do di Ste­fa­no. Gjor­de två mål i sin de­but för Uni­ted. In­ter ville kö­pa ho­nom för 50 000 pund 1957, men Bus­by väg­ra­de att säl­ja ho­nom. Be­gravd i sin hemstad Barns­ley.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.