Ed­win VAN DER SAR

Lagbibel - - Sidan 1 -

1970-10-29.

Ne­der­län­der­na. 7 (2005—2011).

9 au­gusti 2005, Debre­cen, h, (3—0). Mål­vakt. 1.

186/0.

4 (2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11). 1 (2007/08).

En av få som vun­nit Cham­pi­ons Le­a­gue med två oli­ka lag, Ajax 1995 och Uni­ted 2008. Tog 25 tit­lar under sin kar­riär och är där­med näst bäst i av­se­en­det bland mål­vak­ter. En­dast por­tu­gi­sen Vi­tor Baia har fler. Sat­te ett slags världs­re­kord 2008-09 då han höll nol­lan i 1 311 mi­nu­ter i sträck. Vann PL med Uni­ted 40 år och 205 da­gar gam­mal. Ex­tremt upp­skat­tad i klub­ben. I dag di­rek­tör i Ajax.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.