Dun­can ED­WARDS

Lagbibel - - Sidan 1 -

Eng­land. 5 (1953—1958). 4 april 1953, Car­diff, b, (1—4). Väns­ter­halv. 6.

177/21. 2 (1955/56, 1956/57). Ing­en. Om­kom i Mün­chen-olyc­kan, 21 år ung. Vann FA Youth Cup1953 och gjor­de A-lags­de­but 16 år och 185 da­gar gam­mal. Fy­siskt stark och ut­rus­tad med fan­tas­tisk spel­upp­fatt­ning och ett tungt skott. Kal­la­des ”The Tank”. Nyk­te­rist och väl­digt privat. Var för­lo­vad med Mol­ly Leech, 22. Skrev bok, ”Tack­le soc­cer this way”, som kom ut kort efter hans död och som åter­i­gen fanns i han­deln 2009.

1936-10-01.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.