Ge­or­ge BEST

Lagbibel - - Sidan 1 -

1946-05-22. (1963—1974). Bromwich, h, (1—0).

470/179. Nor­dir­land.

14 sep­tem­ber 1963, West

Yt­ter/of­fen­siv mitt­fäl­ta­re.

7. 2 (1964/65, 1966/67). 1 (1967/68). Kans­ke den störs­ta ta­lang som har spe­lat för klub­ben. Snabb, tek­niskt skicklig, yt­terst kre­a­tiv och mål­far­lig. Upp­täck­tes av scou­ten Bob Bishop, som skrev till Bus­by att han ha­de hit­tat ”ett ge­ni”. Gjor­de mål mot Ben­fi­ca i kvarts­fi­na­len i Eu­ro­pacu­pen 1966, vil­ket fick por­tu­gi­sis­ka tid­ning­ar att dö­pa ho­nom till ”den fem­te be­at­len”. Väl­digt ka­ris­ma­tisk och gil­la­de det lju­va li­vet så till den grad att han blev al­ko­ho­li­se­rad. Av­led på mor­go­nen 25 no­vem­ber 2005, 59 år gam­mal. 100000 män­ni­skor kan­ta­de ga­tor­na när krop­pen för­des ge­nom Bel­fast.

12

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.