Ry­an GIGGS

Lagbibel - - Sidan 1 -

Upp­täck­tes som 15-åring. Mam­ma ville att han skul­le bli el­in­gen­jör men i stäl­let skrev han på sitt förs­ta proff­skon­trakt 1954. Gjor­de två mål i sin li­ga­de­but för klub­ben. Blev världs­mäs­ta­re med Eng­land på hem­ma­plan 1966 och sam­ma år ut­sedd till värl­dens bäs­te spe­la­re. Star­ta­de kar­riä­ren som cen­ter, men klev efter ett tag ned i pla­nen och blev of­fen­siv mitt­fäl­ta­re. Sto­re­bror Jac­kie blev lands­lags­man för Ir­land. Sty­rel­se­le­da­mot i klub­ben än i dag och syns all­tid i publik­ha­vet på mat­cher­na. 1973-11-29.

11.

2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13).

Wa­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.