RASET: SÄMS­TA ÅRET SEN 1990

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Att er­sät­ta Alex Fergu­son som ma­na­ger för Man Uni­ted… myc­ket svå­ra­re upp­gift får man le­ta efter i fot­bolls­värl­den. Trots att Da­vid Moyes var skot­te, pre­cis som sir Alex, och an­sågs ha hår­da ny­por, pre­cis som sir Alex, du­ka­de han under för tryc­ket i den nya och myc­ket hår­da­re mil­jön, och 22 april 2014 – när det åter­stod en­dast fy­ra li­ga­om­gång­ar – fick han till slut spar­ken. Spe­la­ri­ko­nen Ry­an Giggs fick ta över med kort var­sel, men in­te ens han kun­de för­hind­ra ka­ta­stro­fen. Uni­ted slu­ta­de på sjun­de plats i li­gan – fa­sans­ful­la 22 po­äng bakom mäs­tar­na med hem­vist i and­ra de­len av Man­ches­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.