SNÅRIGT HIT­TA VÄGEN FRAM­ÅT

Lagbibel - - Sidan 1 -

n För förs­ta gång­en se­dan sä­song­en 1989/90 del­tog Uni­ted in­te i nå­gon av de eu­ro­pe­is­ka cuper­na. Klub­ben kun­de allt­så sat­sa fullt ut på li­gan och man gjor­de det med Lou­is van Gaal som ny ma­na­ger. Tan­ken var att den er­far­ne och me­ri­te­ra­de hol­län­da­ren skul­le gju­ta ol­ja på vå­gor­na och bör­ja byg­ga på nå­got nytt, som på sikt skul­le ge­ne­re­ra nya fram­gång­ar. Men för­hopp­ning­ar­na kom på skam. Den styv­nac­ka­de van Gaal ham­na­de snabbt på kol­li­sions­kurs med så­väl sup­port­rar som me­di­er och spe­let som Uni­ted bjöd på läm­na­de myc­ket i öv­rigt att öns­ka. Fjär­de­plat­sen i li­gan gjor­de än­då att van Gaal fick stan­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.