KRITISK RO­NAL­DO TAR FARVÄL

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Det var såklart till­freds­stäl­lan­de att Uni­ted lyc­ka­des vin­na li­gan, fö­re ri­va­len Li­ver­pool, men den ut­spel­ning la­get be­stods i Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­len mot Bar­ce­lo­na grum­la­de Fergu­sons gläd­je när han sum­me­ra­de sä­song­en. Bar­ce­lo­na vann mat­chen med 2–0, men siff­ror­na kun­de ha va­rit myc­ket stör­re. I di­rekt an­slut­ning till fi­na­len kri­ti­se­ra­de Ro­nal­do Uni­teds tak­tik och under som­ma­ren läm­na­de por­tu­gi­sen klub­ben för Re­al Madrid, som be­ta­la­de mot­sva­ran­de en mil­jard kro­nor för stjär­nan. I dag finns det inga hard fe­e­lings mel­lan Fergu­son och Ro­nal­do. Tvärtom, de be­röm­mer varand­ra så fort de får chan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.