LI­GA­GULD I UTKLASSNINGSSTIL

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Den 19:e li­ga­ti­teln kom i stäl­let den­na sä­song, och nu var det in­te så myc­ket snack om sa­ken. Uni­ted di­stan­se­ra­de Chel­sea och Man­ches­ter Ci­ty med nio po­äng efter att ha in­lett med 24 ra­ka mat­cher ut­an för­lust. Den snyg­ga svi­ten spräck­tes av Wol­ver­hamp­ton 5 feb­ru­a­ri 2011. Trots att por­tu­gi­sen Nani gav Uni­ted led­ning­en re­dan i tred­je mi­nu­ten lyc­ka­des Wol­ves vän­da och vin­na med 2–1. 19 de­cem­ber 2010 blev Alex Fergu­son hi­sto­risk i be­mär­kel­sen att han då pas­se­ra­de sir Matt Bus­by som den som va­rit ma­na­ger längst i klub­ben. Bus­by var ma­na­ger för Uni­ted i 24 år, en må­nad och 13 da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.