EN SVENSK SOM KAN LE­VE­RE­RA

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Fergu­son för­stod att han in­te ha­de nå­got val. De bå­da stjär­nor­na Ro­nal­do och van Nis­tel­rooy tål­de in­te varand­ra, vil­ket men­ligt på­ver­ka­de lag­mo­ra­len. Fergu­son var in­te det mins­ta sen­ti­men­tal. Han be­höll den yng­re, Ro­nal­do, och sål­de van Nis­tel­rooy till Re­al Madrid. Om det var det som gjor­de att Uni­ted kun­de ta till­ba­ka li­ga­ti­teln ska vi lå­ta va­ra osagt, men så blev det i al­la fall. Det blev kryss i bå­da li­ga­mö­te­na med Chel­sea, men till slut skilj­de det än­då sex po­äng mel­lan la­gen. I ja­nu­a­ri lå­na­de Fergu­son in sin fa­vo­rit­spe­la­re Hen­rik Larsson från Helsing­borg – och Larsson le­ve­re­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.