MÄS­TA­RE FÖR TRED­JE ÅRET I RAD

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Tred­je ra­ka li­ga­ti­teln bär­ga­des, men trots att Ted­dy She­ring­ham gjor­de en ny stark sä­song och vann in­ter­na skyt­te­li­gan – och dess­utom för­ä­ra­des pri­set som årets spe­la­re i Eng­land – tving­a­des han bort från klub­ben i an­slut­ning till se­ri­ee­pi­lo­gen. Skä­let? Fergu­son ha­de upp­täckt och valt att kö­pa in en hol­län­da­re vid namn Ru­ud van Nis­tel­rooy. Sä­song­ens höjd­punkt i li­gan in­föll när ta­belltvå­an Ar­se­nal hem­ma­beseg­ra­des med 6–1 i feb­ru­a­ri 2001. Yor­ke ha­de lek­stu­ga i den mat­chen och sva­ra­de för ett hat­t­rick. De fles­ta, men in­te Fergu­son, tog rätt kallt på att Uni­ted för­lo­ra­de de tre sista li­ga­mat­cher­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.