UNI­TED RE­NA NORGEHISTORIAN

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Den här sä­song­en gick i mångt och myc­ket i vårt väst­ra grann­lands fär­ger. Fergu­son valde att er­sät­ta in­ner­backs­ve­te­ra­nen Ste­ve Bru­ce med Ron­ny John­sen – som gjor­de en ka­non­sä­song – och dess­utom köp­te skot­ten in Ole-Gun­nar Solsk­jaer från Mol­de – och Solsk­jaer gjor­de braksuc­cé. Han vann in­ter­na skyt­te­li­gan och bi­drog där­med verk­samt till att li­ga­ti­teln kun­de för­sva­ras. Uni­ted tog 75 po­äng och ha­de där­med sju till­go­do på Newcast­le, Ar­se­nal och Li­ver­pool. Choc­ken kom efter sä­song­en, då Can­to­na med­de­la­de att han ha­de för av­sikt att slu­ta spe­la. Ted­dy She­ring­ham köp­tes in för att er­sät­ta stjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.