OMSPRUNGNA PÅ UPPLOPPET

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Ar­se­nal ha­de, till al­las sto­ra för­vå­ning, valt att en­ga­ge­ra en helt okänd frans­man som ma­na­ger och han – Arsé­ne Weng­er – skul­le kom­ma att bli en na­gel i ögat på Alex Fergu­son. Re­dan under sin and­ra sä­song vid rod­ret lyc­ka­des Weng­er med konst­styc­ket att le­da klub­ben till ”The Doub­le”, allt­så vin­na bå­de li­gan och FA-cu­pen, vil­ket re­ta­de Fergu­son, som ha­de vant sig vid att va­ra num­mer ett, till van­sin­ne. Uni­ted blev tvåa i li­gan se­dan Ar­se­nal vun­nit de tio sista li­ga­mat­cher­na. Roy Ke­a­ne ut­sågs till kap­ten och Da­vid Beck­ham fick by­ta tröj­num­mer, från tio till sju ef­tersom She­ring­ham för­ä­ra­des ”ti­an”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.