SE­GER DI­REKT I PRE­MI­ER LE­A­GUE

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Förs­ta sä­song­en i ny­bil­da­de Pre­mi­er Le­a­gue blev ett tre­häs­tarsra­ce med Uni­ted, Nor­wich och Aston Vil­la, där Uni­ted till slut drog det längsta strået och där­med kun­de ta sin förs­ta li­ga­ti­tel på 26 år. Den frans­ka stjär­nan Eric Can­to­na kom till klub­ben från Leeds 26 no­vem­ber 1992 och bi­drog starkt till att Uni­ted kun­de ryc­ka ifrån under vå­ren och vin­na med en mar­gi­nal av tio po­äng. Can­to­nas an­komst in­ne­bar att skyt­te­kung­en McClair flyt­ta­des ned på mitt­fäl­tet. Ton­å­ring­ar­na Da­vid Beck­ham, Nicky Butt och Ga­ry Ne­vil­le fick samt­li­ga de­bu­te­ra i A-la­get. Som­ma­ren 1993 vär­va­des Roy Ke­a­ne från Not­ting­ham.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.