FÖR­LO­RAT ÅR EFTER SVAJIG HÖST

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Ibland kan det gå snabbt i fot­bol­lens un­der­ba­ra värld. Det fick Alex Fergu­son snabbt er­fa­ra under sin and­ra sä­song som ma­na­ger för klub­ben. Från sep­tem­ber 1988 till no­vem­ber sam­ma år spe­la­de Uni­ted nio li­ga­mat­cher – ut­an att lyc­kas vin­na en en­da. Jät­tesvac­kan bi­drog na­tur­ligt­vis till att klub­ben omöj­ligt kun­de lyf­ta i ta­bel­len ut­an det blev till slut en elf­te­plats – 25 po­äng efter mäs­tar­na Ar­se­nal. Det hjälp­te allt­så fö­ga att åter­vän­dan­de Mark Hug­hes vann in­ter­na skyt­te­li­gan och dess­utom ut­sågs till årets spe­la­re i Eng­land. Gor­don Strachan, nu för­bunds­kap­ten för Skott­land, läm­na­de klub­ben i mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.