FERGU­SON IFRÅGASATT AV FANS

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Kräft­gång­en fort­sat­te med en in­tets­ä­gan­de 13:e plats i li­gan och plöts­ligt bör­ja­de mar­ken att gunga under föt­ter­na på Alex Fergu­son. Många av sup­port­rar­na ville att han skul­le få spar­ken och kon­tak­ter togs med Ever­ton­ma­na­gern Ho­ward Ken­dall, men klubbled­ning­en valde än­då till slut att be­hål­la Fergu­son. Det som möj­li­gen räd­da­de Fergu­son var att klub­ben trots allt tog hem FA-cu­pen efter fi­nal­se­ger mot Crys­tal Pa­la­ce.

Det förs­ta mö­tet slu­ta­de 3–3, men i re­tur­mat­chen vann Uni­ted med 1–0 efter mål i and­ra halv­lek av väns­ter­bac­ken Lee Mar­tin. Ett av två mål som Mar­tin gjor­de under sin kar­riär i klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.