UPPSTYRT UNI­TED SLU­TAR TVÅA

Lagbibel - - Sidan 1 -

n Med Fergu­son vid rod­ret ryck­te klub­ben upp sig re­jält och slu­ta­de den­na sä­song på and­ra plats i ta­bel­len. För­vis­so nio bakom mäs­tar­na Li­ver­pool, men än­då. Ett kvit­to på att det gick åt rätt håll fick man när ett 1–3-un­der­läge häm­ta­des upp i mat­chen mot just Li­ver­pool, där­till på An­fi­eld. Fergu­son fort­sat­te att för­stär­ka la­get. Han köp­te till­ba­ka Mark Hug­hes från Bar­ce­lo­na, hand­la­de in kee­pern Jim Leighton, som han ha­de haft i Aber­deen, och vär­va­de in­ner­bac­ken Ste­ve Bru­ce från Nor­wich. Paul Ga­sco­ig­ne var ock­så på in­gång, men ”Gaz­za” valde att gå till Tot­ten­ham när Fergu­son var på se­mes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.