LCHF-ketchup

LCHF - - News -

500 gr pas­se­ra­de to­ma­ter 1 msk to­mat­puré 1 dl vitvins­vi­nä­ger 2 msk sukrin 1 tsk sel­tin 1 tsk svart­pep­par 1–1 ½ gram ka­nel 1 kram ka­jenn­pep­par

Blan­da och låt små­putt­ra på spi­sen i un­ge­fär 10 mi­nu­ter.

Häll bland­ning­en i en flas­ka el­ler glas­burk.

Ketchu­pen hål­ler sig i cir­ka en till två vec­kor om den för­va­ras i kyl­skåp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.