Ost­chips

LCHF - - News -

hård­ost even­tu­ellt val­fri kryd­da

Riv el­ler hyv­la val­fri hård­ost. Lägg i små hö­gar på bak­plåts­pap­per, ställ in i ug­nen på 225 gra­der, låt smäl­ta och få fin färg, kol­la dem he­la ti­den ef­tersom de lätt bränns vid. De är kla­ra när de har fått en gyl­le­ne färg och bör­jar loss­na i kan­ter­na. Vill du ha mer smak kan du kryd­da chip­sen med val­fri kryd­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.